Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Правоохоронна діяльність