Левінзон Давид Іделевич - 75 років

 

 

 

 

 

 

18 квітня 2010 р. виповнюється 75 років із дня
народження
Левінзона Давида Іделевича
доктора технічних наук, професора, проректора з
науково-методичної роботи Класичного приватного
університету

            Левінзон Д.І. розпочав свою трудову і наукову діяльність на Дніпровському титано-магнієвому заводі (нині – Казенне підприємство Запорізький державний титано-магнієвий комбінат), і з цього моменту все його свідоме життя пов’язане з містом Запоріжжя.
            За період роботи на комбінаті з 1959 по 1986 рр. Д.І. Левінзон пройшов шлях від інженера-дослідника до начальника Центральної науково-дослідної лабораторії. В 1966 році Д.І. Левінзон успішно захистив кандидатську дисертацію в Державному науково-дослідному і проектному інституті рідкометалевої промисловості (м. Москва), а у 1982 році у Ленінградському фізико-технічному інституті Академії наук СРСР ім. А.Ф. Йоффе – докторську. Найважливіші об’єкти напівпровідникової галузі України створювались і ставали до ладу за його активної творчої участі: цех виробництва германія, цех виробництва кремнія, цех виробництва напівпровідникових структур тощо.
            У 1985 році рішенням ВАК СРСР Д.І. Левінзону було присвоєно вчене звання професора. З 1986 року він переходить на роботу до Запорізького індустріального інституту (нині – Запорізька державна інженерна академія), де очолює кафедру напівпровідників і діелектриків. Працюючи з 1994 по 2000 рік за сумісництвом заступником директора Державного науково-дослідного і проектного інституту титану, він, по суті, заклав організаційні основи і визначив технологічні напрямки розвитку напівпровідникової галузі України. З 2001 року Д.І. Левінзон перейшов до Запорізького інституту державного та муніципального управління (нині – Класичний приватний університет), де саме з його ініціативи було відкрито спеціальність «Фізична та біомедична електроніка» і створено відповідну кафедру.
            На протязі всієї наукової діяльності Д.І. Левінзон очолює наукову школу, результати і досягнення якої широко відомі спеціалістам як в Україні, так і за її кордонами. Піонерський характер носять його розробки в області одержання монокристалів заданої форми з керованими об’ємними властивостями, які застосовуються в мікроелектроніці і оптиці; розроблено нові технологічні засади виготовлення приладових композицій з адаптованими параметрами; закладено фізичні основи метрології напівпровідників; досліджено механізми дефектоутворення при вирощуванні кристалів напівпровідників; розроблено нові види сенсорів для контролю біоелектричних сигналів; розроблено і впроваджено технологію одержання високоефективних кремнієвих елементів для сонячних батарей тощо.
            Підсумки науково-дослідної роботи Д.І. Левінзона викладено у декількох монографіях і навчальних посібниках, більше за 200 публікаціях у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, більше 70 авторських свідоцтвах та патентах, у більше ніж 30 звітах з науково-дослідних робіт з державної реєстрації. Під його керівництвом виконано і успішно захищено 3 докторські і більше 20 кандидатських дисертацій. Досягнення Д.І. Левінзона відзначено золотою медаллю ВДНГ СРСР і знаком „Винахідник СРСР”. Він є ініціатором, організатором і членом програмних комітетів багатьох зарубіжних і вітчизняних наукових конференцій, був головою локального оргкомітету 4-Української конференції з фізики напівпровідників (вересень, 2009 р.).
            На протязі всієї своєї наукової діяльності Д.І. Левінзон активно і плідно працює у складі Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникових пристроїв» при відділенні фізики та астрономії НАНУ, є головою Запорізького регіонального наукового семінару з фізики і технології напівпровідників.
            На даний момент Д.І. Левінзон продовжує активну науково-дослідну і викладацьку діяльність у Класичному приватному університеті. Він є проректором з науково-методичної роботи, головою науково-методичної ради університету, директором Науково-консультаційного центру з електронних систем і приладів діагностики, реабілітації та життєзабезпечення, членом редакційних колегій двох фахових наукових журналів, членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій.

Поздоровлення Д.І. Левінзона з ювілеєм відбудеться 19 квітня 2010 року з 10.00 до 11.00 в аудиторії 222 Класичного приватного університету за адресою:

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул, Жуковського, 70-Б.

Для привітань і поздоровлень можна використати:

факс - (061) 764-57-15

Е-mail - nmr_kpu@mail.ru

тел. - (061) 220-48-05

моб. тел. - (067) 774-15-86

моб. тел. - (095) 542-67-63