Всеукраїнський проект у сфері економічної кібернетики

На здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2012 р. висунуто підручник «Економічна кібернетика», одним з авторів якого є директор Інституту економіки д.е.н., проф. Сергєєва Л.Н.

Підручник «Економічна кібернетика» було видано у двох томах, українською та російською мовами. Підручник  високо оцінили як українські, так і закордонні вчені, зокрема член-кореспондент Російської академії наук Д. Новіков, академіки НАН України А. Алимов та О. Бакаєв. http://ukurier.gov.ua/uk/news/vseukrayinskij-proekt-u-sferi-ekonomichnoyi-kibern/