Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Класичний приватний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) або на перший (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
Початок прийому заяв та документів
10 липня 2019 року
І етап  15 липня 2019 року;
ІІ етап  11 листопада 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 18.00 годині
22 липня 2019 року
І етап  8  серпня 2019 року;
ІІ етап  15 листопада 2019 року
Строки проведення університетом  фахових  вступних випробувань
23 липня – 30 липня
2019  року
І етап  09  серпня – 15 серпня 2019  року;
ІІ етап   16 листопада - 22 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенння рекомендованих до зарахування
не пізніше
01 серпня 2019 року
І етап  не пізніше
16 серпня 2019 року ;
ІІ етап  не пізніше
25 листопада 2018 року
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних  та юридичних осіб
не пізніше  30 серпня 2019 року
І етап 
не пізніше  30 серпня 2019 року;
ІІ етап 
не пізніше  29 листопада 2019 року