У 2018/2019 н.р. передбачається підготовка докторів філософії
Шифр та назва спеціальності
Випускова кафедра
Кафедра освіти та управління навчальним закладом
Кафедра економіки підприємства
Кафедра практичної психології
Кафедра соціології та соціальної роботи
Кафедра журналістики і соціальних комунікацій
Кафедра фінансів та моделювання економічних систем
Кафедра публічного управління та землеустрою
Кафедра теорії, історії держави і права та міжнародного права
Кафедра кримінального права
035 Філологія
Кафедра філології