Переліки дисциплін освітньо-наукових програм

Щоб переглянути дисципліни, натисніть на назву відповідної освітньої програми

Шифр та назва спеціальності (освітньої програми)
Випускова кафедра
Кафедра освіти та управління навчальним закладом
Кафедра економіки
Кафедра практичної психології
Кафедра соціології та соціальної роботи
Кафедра журналістики та української філології
Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
Кафедра теорії, історії держави і права та міжнародного права
Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Кафедра публічного управління та землеустрою