У 2020-2021 навчальному році передбачається підготовка докторів філософії
Шифр та назва спеціальності (освітньої програми)
Випускова кафедра
Кафедра освіти та управління навчальним закладом
Кафедра економіки
Кафедра практичної психології
Кафедра соціології та соціальної роботи
Кафедра журналістики та української філології
Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
Кафедра теорії, історії держави і права та міжнародного права
Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Кафедра публічного управління та землеустрою