План конференцій (2010 рік)

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ
Класичного приватного університету
на 2010 рік

 


з/п
Назва конференції Термін
проведення
1. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Системний аналіз. Інформатика. Управління»
4–5 березня
2010 року
2. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Оновлення концептуальних засад професійної та загальної освіти»
8 квітня
2010 року
3. XVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених
«Наука і вища освіта»
22–23 квітня
2010 року
4. Міжнародна науково-практична конференція
«Соціальні комунікації сучасного світу»
22–24 квітня
2010 року
5. Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми фізичного виховання,
спорту і туризму в формуванні здоров’я людини»
15–16 жовтня
2010 року
6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-практичні
аспекти оптимізації управлінської діяльності в органах державної
влади та місцевого самоврядування»
2–3 грудня
2010 року