Наука і вища освіта (22–23 квітня 2010 року)

XVІІI Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених

“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

22–23 квітня 2010 р.

 

 

Мета проведення цього наукового заходу: полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань сталого розвитку України як європейської держави в умовах світової макроекономічної нестабільності.

Основні напрями конференції :

 1. Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання
 2. Сучасні дослідження правознавчих проблем
 3. Стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки
 4. Особливості державного управління соціально-економічним розвитком України
 5. Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології
 6. Філологічна освіта у ХХІ ст.: проблеми та перспективи
 7. Проблеми педагогіки, психологічної освіти та сучасні соціальні процеси
 8. Минуле, сучасне й майбутнє соціальних комунікацій в Україні і світі
 9. Освітні виміри української історії та культури
 10. Здоровий спосіб життя – основа освітньої системи сучасної України
 11. Проблеми та перспективи розвитку довузівської просвіти в контексті профільного навчання