Список наукових праць
  • Оньша А.О. Співвиконавство у скоєнні вбивств за Кримінальним кодексом Росії / А.О. Оньша // Питання боротьби зі злочинністю: збірник наук. Праць. – Х. : «Кроссроуд», 2008. – Вип.15. –С. 314-321.
  • Оньша А.О. Щодо питання співучасті при вчиненні привілейованих умисних вбивств / А.О. Оньша / Питання боротьби зі злочинністю: збірник наук. Праць. – Х. : «Кроссроуд», 2009. – Вип.17. –С. 294-301.
  • Оньша А.О. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою / А.О. Оньша / Вісник академії прокуратури України.- К.: Нац. Акад.. Прокуратури України, 2010. - № 1 (103). – С. 65-69
  • А.О. Оньша Види співучасників за Кримінальним Кодексом ФРН / А.О. Оньша / Актуальні проблемии сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 25 травня 2007 р.). – Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун-ту. Внурт. Справ, 2007. – С. 17-19.
  • А.О. Оньша Історичний розвиток норм про співучасть у вчиненні вбивств у кримінальному праві дорадянського періоду / А.О. Оньша / Актуальні проблеми відбування покарання в Україні: матеріали науково-практичного семінару (м. Кіровоград, 23 листопала 2007 р.). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2007. – С. 92-96.
  • Оньша А.О. Умисне вбивство матірю своєї новонародженої дитини, вчинене у співучасті /А.О. Оньша // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 13 грудня 2007 р.). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2007. – С. 14-18.
  • Оньша А.О. Умисне вбивство, вчинене на замовлення: порівняльно-правовий аспект / А.О. Оньша // Від громадянського суспільства до правової держави: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2008 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Карарзіна, 2008. – С. 313-315.
  • Оньша А.О. Відповідальність осіб не наділених ознаками суб’єкта злочину за спільну участь в умисному вбивстві співучасті /А.О. Оньша // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 16 квітня 2009 р.). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2009. – С. 61-64.