II Міжнародна науково-практична конференція „ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”

22-23 листопада 2012 р.у Класичному приватному університеті відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика”, що безумовно сприяло становленню наукових, ділових та особистих контактів між управлінцями України та інших держав.

Метою проведення конференції стало обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки, та розробка пропозицій щодо впровадження новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду в діяльності підприємств, установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 До участі у конференції було залучено понад 250 учасників, з них        25 представників іноземних держав (Польща, Білорусь, Росія, Грузія), а також більше 220 вітчизняних науковців (докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів та слухачів магістратури) з 42 вищих навчальних закладів 15 областей України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Ровенська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька).

Привітальним словом конференцію відкрив проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України – Монаєнко Антон Олексійович.

На адресу оргкомітету конференції надійшли привітальні адреси з побажаннями плідної співпраці від керівництва Інституту економіки та організації промислового виробництва Сибірського відділення Російської академії наук (м. Новосибірськ) та Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк).


У пленарному засіданні взяли участь:

Мерзляк Анжела Віталіївна, д.держ.упр., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління Класичного приватного університету

Тадеуш Плішка, доктор наук, кафедра економічної теорії та міжнародних відносин Жешувського університету (Польща)

Іванов Євген Олександрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри логістики ЗО ФПБ «Міжнародний університет «МІТСВ» (Республіка Білорусь)

Афанасьєв Євген Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами Криворізького національного університету

 Лозова Тамара Іллівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри „Облік та аудит” Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом

Кірічок Олександр Георгійович, к.т.н., доцент кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування
 


Іванов Микола Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Інституту управління Класичного приватного університету
 

Северинюк Валентин Матвійович, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління Класичного приватного університету

 

На конференції секційні обговорення здійснювалось за такими тематичними напрямами:

  • сучасний стан і перспективи розвитку менеджменту підприємств в Україні;
  • сучасні технології ефективного управління бізнесом;
  • розвиток інноваційно-інвестиційного управління: сучасні механізми та перспективи;
  • пріоритети та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності;
  • формування та розвиток систем корпоративного управління акціонерними товариствами;
  • актуальні проблеми теорії та практики суспільно-політичних перетворень в умовах глобалізації.


   

Учасники конференції відвідали
Храм Класичного приватного університету

 

Культурно-екскурсійна програма для учасників конференції включала відвідування Запорізького музею історії зброї, музею ретро автомобілів „Фаетон” та культурного осередку „Запорізька Січ”

 Сподіваємось, що конференція стала ще одним кроком на шляху становлення наукових, ділових та особистих контактів між управлінцями України й інших держав та ще не один раз буде залучати до співпраці науковців і у наступні роки!