Міжнародна діяльність

Навчання іноземних студентів

Згідно із Ліцензією Міністерства освіти і науки України (Серія АД № 072616 від 14.08.2012) Класичний приватний університет має право на фахову підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) в обсязі 50 місць на рік.

Освітньо-кваліфікаційні рівні, на які подають документи іноземці та особи без громадянства до Класичного приватного університету:

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають можливість навчатись в аспірантурі, докторантурі, університету та проходити стажування.

Іноземний громадянин, який має диплом про освіту, отриманий на батьківщині, може продовжити навчання з відповідної спеціальності в Класичному приватному університеті за умови проходження процедури нострифікації вказаного документу в Міністерстві освіти і науки України (протягом 1 року навчання).

Умови прийому іноземних громадян: Прийом іноземних громадян здійснюється на підставі договорів, укладених Класичним приватним університетом з абітурієнтом, а також з юридичними та фізичними особами.

Вимоги до вступників:

  • Наявність середньої освіти.
  • Задовільний стан здоров'я.

Документи, необхідні при прийомі на навчання іноземних громадян:

  • заповнена анкета (встановленого зразка);
  • копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
  • документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
  • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
  • копія документа про народження;
  • 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
  • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Контакти

Класичний приватний університет
Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами
вул. Жуковського, 70-б, кімн. 219-б
69002, м. Запоріжжя
тел. факс +38 (061) 220-58-63
e-mail: dep-ms@zhu.edu.ua