НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Перелік напрямів освітньо-кваліфікаційний рівень „Молодший спеціаліст”

Шифр
Спеціальність
5.03060101
Організація виробництва
5.05010301
Розробка програмного забезпечення
5.13010101
Соціальна робота

 Перелік напрямів освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Шифр
Спеціальність
6.030101
Соціологія
6.030601
Менеджмент
6.050103
Програмна інженерія
6.030509
Облік і аудит
6.030504
Економіка підприємства
6.030402
Правознавство

Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”

Шифр
Спеціальність
7.13010201
Соціальна робота
7.03050401
Економіка підприємства
7.03050901
Облік і аудит
7.03060101
Менеджмент організацій і адміністрування
7.05010301
Програмне забезпечення систем

 

Спеціальність - Соціальна робота. Кваліфікація - "соціальний працівник, соціолог": - керівник соціальних структур державного і муніципального керування, підприємств, організацій, медичних, освітніх і інших установ; керівник відділу кадрів, адміністративного відділу, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення; виконавчий директор (заступник директора по соціальних питаннях).

Спеціальність - Правознавство. Кваліфікація - "юрист": - юрисконсульт підприємств, різних організацій, установ виконавчого комітету, відділу соціальної роботи, страхування населення, податкової і митної служби; помічник прокурора; слідчий прокуратури; слідчий, оперуповноважений, викладач у ВНЗ; адвокат; нотаріус; експерт у системі МВС

Спеціальність - Економіка підприємства. Кваліфікація - "економіст" - фахівець, що охоплює галузь економіки на підприємстві, у сфері послуг, керування науково - дослідницькими установами з питань планово - економічної, організаційно - управлінської й іншої робіт; може займати посади: керівника малого підприємства, економіста, економіста по плануванню які підготовлені до роботи в різних галузях господарської діяльності.

Спеціальність - Облік і аудит. Кваліфікація - "економіст" - фахівець бухгалтерського обліку, бухгалтер - експерт, бухгалтер - ревізор; фахівець з контролингу в сфері економічної діяльності в органах державного керування, на промислових підприємствах, страховій діяльності, банківській діяльності, медицини; фахівець з обліку в корпораціях, державному секторі, міжнародному облікові; фінансовий менеджер.

Спеціальність - Програмне забезпечення автоматизованих систем. Кваліфікацію - "інженер - програміст" одержують у сфері сучасних інформаційних технологій проектування, впровадження й експлуатації систем управління автоматизованими об'єктами, розробляють власні програмні продукти і використовують різноманітне програмне забезпечення; працюють у різних інформаційно - обчислювальних центрах підприємств, фірм, установ, організації з розробки і впровадження програмного забезпечення.

Спеціальність - Менеджмент організацій. Кваліфікація - "менеджер - економіст" - керівник адміністративного, фінансового й економічного відділів міських, обласних, регіональних органів влади; державний службовець; працівник державних органів контролю; аналітик господарської діяльності регіонів і вільних економічних зон; фахівець підрозділів державних і муніципальних органів усіх рівнів, що займаються керуванням, фінансами, виробництвом.