Нормативна база міжнародної діяльності

         З метою оптимізації міжнародної діяльності в університеті розроблена програма розвитку міжнародних зв’язків Класичного приватного університету до 2017 року у зв’язку з інтеграцією університету  в міжнародний освітній простір, згідно з якою визначені нормативна база й організаційне забезпечення, основні напрями, форми і принципи, науково-інформаційне та навчально-методичне забезпечення міжнародної діяльності університету. Відповідно до розділу 2 зазначеної програми, для посилення нормативної бази з організації міжнародної діяльності та прийому іноземних громадян на були підготовлені, затверджені ректором та прийняті до використання у роботі такі документи:

  • Положення про проведення міжнародних стажувань студентів Класичного приватного університету в готелях та туристичних компаніях Туреччини, затверджене ректором 14.02.2008 р.;
  • Положення про прийом іноземних фахівців та делегацій у Класичному приватному університеті, наказ № 34 від 30.01.2009 р.;