Навчання іноземних громадян
укр рус engl

Згідно з Ліцензією міністерства освіти і науки України Класичний приватний університет має право на фахову підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) в обсязі 50 місць на рік.
Освітньо-кваліфікаційні рівні, на які подають документи іноземці та особи без громадянства до Класичного приватного університету:

 • бакалавр,
 • спеціаліст,
 • магістр.

Іноземний громадянин, який має диплом про освіту, отриманий на батьківщині, може продовжити навчання з відповідної спеціальності в Класичному приватному університеті за умови проходження процедури нострифікації вказаного документу в Міністерстві освіти і науки України (протягом 1 року навчання).

По закінченню навчання за вибраним освітньо-кваліфікаційним рівнем іноземний студент має право на отримання диплому ID – інтернаціонального диплому, який видається на 2-х мовах (українській та англійській/французькій) і легалізується представником відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами у Міністерстві освіти і науки України або в Міністерстві закордонних справ України.
Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору між університетом та фізичною особою-іноземцем, або між університетом та іноземцем і юридичною особою, яка оплачує навчання іноземця.
Навчальний процес за фаховою підготовкою іноземних студентів починається з 1-го вересня в академічних групах разом з українськими студентами. Іноземні студенти отримують студентський квиток встановленого зразка, мають всі права українських студентів у навчально-організаційній, соціокультурній та оздоровчій сферах студентського життя.

Вимоги до документів, які подаються іноземцями та особами без громадянства для зарахування на навчання в Класичному приватному університетіАнкету встановленого зразка.

 1. заява на ім’я  ректора університету;
 2. анкету встановленого зразка 
 3. мотиваційний лист;
 4. документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
 5. документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
 6. документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» — кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;
 7. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;
 8. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 9. паспорт;
 10. фотокарток розміром 3.5 x 4.5 см;
 11. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року

Зазначені в підпунктах 4 - 7 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядкуперекладені українською мовою, завірені нотаріально

Контакти

Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами
Трохимець Олена Іванівна
Україна, м.Запоріжжя, 69002
вул. Жуковського, 70-б, офіс 219-б
e-mail: depms@zhu.edu.ua
тел.\факс +38 061 220 58 63