Коледж Класичного приватного університету

 

Правила прийому до Коледжу Класичного  приватного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році

Зміни до правил прийому до Коледжу Класичного приватного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 2018 році

Телефон приймальної комісії: (061) 764-14-91, 050-405-97-57
Тимчасовий телефон приймальної комісії: (061) 220-48-02

Вступ на основі базової загальної середньої освіти
(9 кл.)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(11 кл.)

Вступ на старші курси

Результати вступних випробувань!

Рейтингові списки вступників!

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ДО КОЛЕДЖУ
 
Прийом документів
Творчий конкурс
Вступні випробування
9 кл. На І курс (ОКР „молодший спеціаліст”) ДЕННА Ф.Н.
02.07.18-14.07.18 (закінчується о 18.00)
 
15.07.18-22.07.18 вступні іспити та творчі конкурси
11 кл. С ЗНО на І курс (ОКР „молодший спеціаліст”) ДЕННА Ф.Н. та (реєстрація електронних кабінетів з 02.07.18-25.07.18 (закінчується о 18.00) ЕЛЕКТРОННІ ЗАЯВИ
12.07.18-08.08.18 (закінчується о 18.00)
(тільки за сертифікатами ЗНО приймаються тільки електр.заяви)
 
12.07.18-01.08.18
(закінчується о 18.00)
- (для творчих конкурсів -приймаються тільки електронні заяви)
- (для категорій осіб, що вступають за вступ. іспитами, співбесідами), приймаються тільки паперові заяви)
02.08.18-07.08.18
02.08.18-07.08.18
вступні іспити
 
 
 
02.08.18-04.08.18
співбесіди
 
11 кл. С ЗНО на І курс (ОКР „молодший спеціаліст”) ЗАОЧНА Ф.Н. І ТУР 24.07.18-10.08.18 (тільки за сертифікатами ЗНО) 24.07.18-07.08.18 - (для творчих конкурсів -приймаються тільки електронні заяви)

 

ІІ ТУР 05.11.18-16.11.18 (тільки за сертифікатами ЗНО) 05.11.18-09.11.18 (закінчується о 18.00) - (для творчих конкурсів -приймаються тільки електронні заяви)

І ТУР 08.08.18-10.08.18

 

ІІ ТУР 12.11.18-16.11.18

02.08.18-07.08.18 вступні іспити 02.08.18-07.08.18 співбесіди

 

12.11.18-16.11.18 вступні іспити 12.11.18-16.11.18 співбесіди

Старші курси (ОКР „молодший спеціаліст”) ДЕННА Ф.Н. 16.07.18-10.08.18
 
13.08.18-17.08.18
Старші курси (ОКР „молодший спеціаліст”) ЗАОЧНА Ф.Н. І ТУР 16.07.18-10.08.18

 

ІІ ТУР 05.11.18-09.11.18

 
І ТУР 13.08.18-17.08.18

 

ІІ ТУР 12.11.18-16.11.18

Списки рекомендованих до зарахування!

Списки зарахованих!

До уваги вступників!

 Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти