Про наші спеціальності

Кафедра системного аналізу та програмної інженерії

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ готує бакалаврів за напрямом 040302 – „Інформатика”

 

     Ви можете отримати кваліфікацію технічного фахівця в галузі прикладних наук та техніки

     Об’єктом діяльності є алгоритми та методи обробки інформації

      Студенти мають можливість підвищувати рівень практичної підготовки у науково-дослідному центрі системного аналізу.

      Обравши таку спеціальність, студенти отримують:

          – знання сучасного системного та прикладного програмного забезпечення; технологій створення програмних продуктів; базових математичних методів, що використовуються у завданнях розробки й експлуатації інформаційних систем і технологій;

          – вміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення при проектуванні та практичному застосуванні інформаційних систем і технологій;

          – навички розв'язання типових завдань і створення прикладних інформаційних систем і технологій.

      Функції в межах компетенції фахівця цього напрямку:

          розробка обчислювальних систем; алгоритмів та програмного забезпечення ЕОМ; систем обробки інформації; баз даних та інформаційних систем.

 

Кафедра системного аналізу та програмної інженерії

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямом 040303 – Системний аналіз

     Ви можете отримати кваліфікацію технічного фахівця в галузі прикладних наук та техніки

    Об’єктом діяльності є проектування систем управління

    Студенти мають можливість підвищувати рівень практичної підготовки у науково-дослідному центрі системного аналізу.

    Обравши таку спеціальність, студенти отримують:

     – знання основних методів та алгоритмів системного аналізу, сучасного програмного забезпечення і технологій створення програмних продуктів; базових математичних методів, що використовуються у завданнях системного аналізу, управління та прийняття рішень;

    – вміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення при проектуванні систем управління, а також вирішенні завдань дослідження складних систем, прийняття рішень, планування, прогнозування тощо;

   – навички розв'язання типових задач системного аналізу і створення комп'ютеризованих систем управління складними об'єктами і процесами.

   Функції в межах компетенції фахівця даного напрямку:

  розробка обчислювальних систем; програмного забезпечення; систем підтримки прийняття рішень; баз даних та інформаційних систем; комп'ютеризація й автоматизація управлінських процесів; експлуатація       комп'ютеризованих систем прийняття рішень.