Студентська наука в Інституті управління КПУ

      У рамках XIX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених „Наука і вища освіта” 21 квітня 2011 р. в Інституті управління активно працювала секція „СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ”:
     1. Актуальні проблеми управління підприємствами
     1.1. Менеджмент на ринку товарів і послуг

     1.2. Інвестиційний та аграрний менеджмент      2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

     Найкращими доповідачами у своїх секціях стали:

Секція 1.1

Тіщенко Євгенія Анатоліївна – „Організація маркетингового управління діяльністю підприємства ЗАТ „ЗОЖК”
Колесник Марина Олександрівна – „Управління попитом у роздрібній торгівлі на прикладі ТОВ „Сільпо”

Секція 1.2

Білик Вікторія Сергіївна – „Розвиток фондового ринку в умовах кризи”
Пряхін Ярослав Олександрович – „Формування інвестиційної програми реальних інвестицій підприємства”
Сослюк Олена Миколаївна – „Управління інноваційними організаційними змінами на підприємствах”

Секція 2

Кисленко Юлія Володимирівна – „Експортна діяльність України в умовах кризи 2008-2009 рр.”
Савченко Ольга Миколаївна – „Особливості формування ціни на імпортний туристичний продукт”

Найкращих студентів нагороджено грамотами!

 

     Взірцем для студентів Інституту управління, які прийшли на конференцію став виступ на пленарному засіданні викладача кафедри інвестиційного та аграрного менеджменту, аспірантки (спеціальність 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами”) Карчевської Анни Геннадіївни з доповіддю „Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством”.