Професія менеджера

Короткий опис професії менеджера.

Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напрямку діяльності підприємства.

Історія професії менеджера.

У перекладі з англійської слово «manager» означає – керівник, завідувач, директор, управлінець. Наприкінці  ХІХ століття в США став застосовуватися зовсім новий підхід до системи ефективного управління підприємством і ролі менеджера в цій системі. Наука «Менеджмент» оповідала про досягнення поставлених цілей за рахунок взаємодії чотирьох дій: планування, організації, мотивації та контролю. Американець Тейлор першим виступив з доповіддю про те, як організувати роботу виробництва, сполучаючи технічний прогрес, наукові методи управління та фізичної праці.

Соціальна значимість професії в суспільстві.

Від стратегії менеджера залежить, скільки років підприємство буде «триматися на плаву». Показники ефективності виробництва та прибутку говорять про роботу менеджера та його команди краще будь-яких слів. Якби  менеджер не координував діяльність всіх ланок на підприємстві, то робочий день перетворився би на хаос, відсутність стимулу до роботи та неправильне функціонування елементів цілої організації.

Професіограма менеджера.

Домінуючий спосіб мислення

Адаптація – координація

Такі люди можуть погоджувати цілі та рішення різних численних завдань одночасно, прагнуть до розвитку й інновацій. Професії, що підходять людям з цим способом мислення, вимагають оцінки і рішення декількох задач одночасно, узгодження суперечливих цілей

Області застосування знань

Адміністрування, управління, підприємництво, бізнес

Діяльність менеджера у будь-якій з цих сфер націлена на виконання цілей організації, задоволення потреб споживачів, отримання максимального прибутку з найменшими витратами (матеріальними, часовими тощо)

Міжособистісна взаємодія

Часта взаємодія по типу «разом»

Такий тип взаємодії означає, що людина прагне діяти разом з іншими людьми, для нього краще така робота, що відбувається при постійних взаємовідносинах з іншими. Тут перевага віддається виконанню загальної роботи «командою». Така людина погоджується на деяку залежність від інших у роботі і не любить працювати наодинці

Домінуючий інтерес

Підприємницький

Такий тип особистості є спритним, рухливим, практичним, енергійним, ініціативним, азартним. Любить ризик. Прагне до лідерства, любить бути на очах. Не любить занять, що вимагають посидючості, тривалої концентрації уваги. Добре справляється з роботою, що вимагає швидкого ухвалення рішення. Переважають словесні здібності. Контакти з людьми – численні

Додатковий інтерес

Соціальний

Такий тип особистості є активним, товариським, емоційним, чуттєвим. Володіє розвиненими словесними здібностями. Вміє встановлювати і підтримувати відносини з людьми. Головним змістом праці є взаємодія з людьми. Віддає перевагу заняттям: навчання, інформування, обслуговування

Умови роботи

У приміщенні, мобільний

Робочим місцем менеджера є окремий кабінет або частина загального приміщення, що має необхідне для роботи обладнання (технічне та програмне забезпечення тощо). Крім того, менеджер за родом своєї діяльності має бути мобільним (готовим до відряджень, пересувань для проведення переговорів, нарад тощо)

Домінуючі види діяльності менеджера:

– робота з іншими людьми в організаціях, підприємствах, установах для досягнення організаційних цілей та економічного успіху;
– вивчення попиту та пропозицій на ринку;
– планування діяльності організації, підприємства, установи;
– комунікація (встановлення та розвиток взаємодії між персоналом, іншими установами та організаціями);
– пошук і використання необхідних засобів і ресурсів для найкращого досягнення основних цілей організації;
– розробка бізнес-плану та контроль над його реалізацією;
– керівництво (доведення інструкцій і повноважень), організація та оцінка роботи підлеглих;
– контроль за виконанням поставлених завдань;
– участь у процесі прийому, підбору та допомога в професійно-кваліфікаційному зростанні працівників;
– проведення переговорів, бесід з клієнтами;
– проведення презентацій.

Якості, що забезпечують успішність виконання діяльності менеджера:

– високо розвинені організаторські здібності (вміння управляти);
– комунікативні здібності (вміння входити в контакт, налагоджувати взаємовідносини);
– здібність управляти собою;
– висока здібність впливати на оточуючих людей;
– здібність управляти;
– здібність формувати та розвивати ефективні робочі групи;
– здібність вирішувати проблемні ситуації у короткий термін;
– добре розвинені аналітичні здібності.

Особистісні якості, інтереси та схильності до професії менеджера:

– вміння прогнозувати, передбачати ситуацію;
– впевненість у собі, у прийнятих рішеннях;
– енергійність;
– чіткі особисті цілі (знає, чого хоче від своєї роботи);
– уміння підкорятися вимогам, нормам організації;
– ерудованість;
– прагнення до постійного особистісного зростання.

 Сучасні ролі менеджера:

 

 

Професійні можливості випускників Менеджмент очима студентів Інституту управління: