Увага!

Класичний приватний університет проходить ліцензування:

1. Галузь знань 0303 Журналістика та інформація спеціальність 8.03030202 – „Зв’язки з громадськістю”

2. Підвищення кваліфікації за програмою управлінська діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні