Перелік спеціальностей ступінь „Бакалавр”
Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
(спеціалізація)
Інститут іноземної філології
01
Освіта/педагогіка
014
Середня освіта
Мова і література (англійська)
03
Гуманітарні науки
035
Філологія
Переклад
03
Гуманітарні науки
035
Філологія
Мова і література (англійська)
Інститут журналістики та  масової комунікації
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн
Дизайн
05
Соціальні та поведінкові науки
053
Психологія
Психологія
06
Журналістика
061
Журналістика
Журналістика та соціальні комунікації
06
Журналістика
061
Журналістика
Видавнича справа та редагування
06
Журналістика
061
Журналістика
Реклама та зв'язки з громадськістю
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
Соціальна робота
Інститут економіки
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Економічна кібернетика
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Економіка підприємства
29
Соціальні та поведінкові науки
292
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
Маркетинг
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інститут управління
01
Освіта/Педагогіка
014
Середня освіта
Інформатика
04
Богослов’я
041
Богослов’я
Богослов'я
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
Менеджмент
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
Інститут права ім. В. Сташиса
08
Право
081
Право
Право
08
Право
082
Міжнародне право
Міжнародне право
Інститут здоров’я, спорту та туризму
01
Освіта/Педагогіка
014
Середня освіта
Фізичне виховання
01
Освіта/Педагогіка
014
Середня освіта
Здоров’я людини
01
Освіта/Педагогіка
017
Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт
22
Охорона здоров’я
227
Фізична терапія, ерготерапія
Фізична реабілітація
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
24
Сфера обслуговування
242
Туризм
Туризм