Перелік освітніх програм ступеня „Бакалавр”

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Сертифікат про акредитацію , термін дії

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма

Бакалаври

Інститут економіки та права

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

10

10

Рішення НАЗЯВО
13 жовтня 2020 р., протокол № 18(35) 13.10.2021

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

20

10

Рішення НАЗЯВО
13 жовтня 2020 р., протокол № 18(35) 13.10.2021

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

10

10

НІ 0894017, 01.07.2025

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

10

10

НІ 0894016, 01.07.2025

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

15

10

НІ 0894015, 01.07.2025

08

Право

081

Право

Право

25

20

НІ 0894011, 01.07.2025

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

Міжнародне право

10

10

УП 08006969, 01.07.2028

Інститут журналістики і масової комунікації

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

25

15

НІ 0894008, 01.07.2025

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

25

10

НІ 0894010, 01.07.2026

06

Журналістика

061

Журналістика

Реклама та зв'язки з громадськістю

10

10

НІ 0894010, 01.07.2026

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

30

20

НІ 0894021, 01.07.2025

Інститут здоров`я, спорту і туризму ім. Т.Самоленко

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта

Здоров`я людини

15

10

НІ 0894003, 01.07.2025

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта

Фізичне виховання

10

5

НІ 0894001, 01.07.2025

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

25

20

НІ 0894002, 01.07.2025

22

Охорона здоров’я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

30

 

НІ 0894004, 01.07.2025

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

15

15

 

УП 08006970, 01.07.2028

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

15

15

УП 08006971, 01.07.2028

Інститут іноземної філології

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Переклад

12

12

УП 08008638, 01.07.2026

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

12

12

УП 08008638, 01.07.2026

Інститут управління

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

15

10

УП 08000612, 01.07.2027

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

20

10

УП 08008639, 01.07.2026

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

15

15

НІ 0894019, 01.07.2025

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

25

15

НІ 0894020, 01.07.2026