Перелік освітніх програм ступеня „Магістр”

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2021 році вступної кампанії

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Сертифікат про акредитацію , термін дії

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма

Магістри

Інститут економіки та права

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

20

20

Рішення НАЗЯВО
28 січня 2020 р., протокол № 2(19).2.58, 28.01.2021

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

50

50

Рішення НАЗЯВО
28 січня 2020 р., протокол № 2(19).2.59 , 28.01.2021

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Оподаткування

10

20

НІ 0894037, 01.07.2025

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

20

35

НІ 0894037, 01.07.2025

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

50

50

НІ 0894036, 01.07.2025

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

20

10

НІ 0894035, 01.07.2025

08

Право

081

Право

Право

50

200

НІ 0894031, 01.07.2025

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

Міжнародне право

20

30

УП 08003387, 01.07.2024

26

Цивільна безпека

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

50

150

УП 08009085, 01.07.2024

Інститут журналістики і масової комунікації

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

15

85

НІ 0894029, 01.07.2025

06

Журналістика

061

Журналістика

Медіа-комунікації

10

25

НІ 0894030, 01.07.2025

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

5

20

НІ 0894030, 01.07.2025

06

Журналістика

061

Журналістика

Зв’язки з громадськістю

10

25

НІ 0894030, 01.07.2025

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

10

50

НІ 0894040, 01.07.2025

Інститут здоров`я, спорту і туризму ім. Т. Самоленко

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта

Фізичне виховання

5

5

НІ 0894024, 01.07.2025

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

15

85

НІ 0894025, 01.07.2025

22

Охорона здоров’я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

15

35

НІ 0894026, 01.07.2025

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

10

20

УП 08009088, 01.07.2024

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

20

40

УП 08009089, 01.07.2024

Інститут іноземної філології

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта

Мова і література (англійська)

7

7

НІ 0894027, 01.07.2024

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Мова і література (англійська)

5

10

НІ 0894028, 01.07.2026

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Переклад

10

35

НІ 0894028, 01.07.2026

Інститут управління

01

Освіта/Пелагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

30

30

НІ 0894044, 01.07.2025

04

Богослов`я

041

Богослов`я

Богослов`я

5

25

УП 08009086, 01.07.2024

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

30

60

НІ 0894045, 01.07.2026

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Адміністративний менеджмент

30

60

НІ 0894045, 01.07.2026

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

2

3

НІ 0894045, 01.07.2026

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

10

25

НІ 0894045, 01.07.2026

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Управління закладом освіти

20

20

НІ 0894045, 01.07.2026

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Державна служба

35

100

УП 08000596, 01.07.2022

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

10

10

НІ 0894038, 01.07.2025

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

15

45

УП 08009087, 01.07.2024