ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення”

15 Березня 2013 року на базі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення”.
У рамках роботи конференції учасники були поділені на дві секції: “Соціальні дисфункції в сучасному українському суспільстві” та “Сучасні проблеми психології освіти”

У ході обговорення пленарних та секційних засідань було констатовано, що сьогодні можна виділити цілу низку нагальних проблем, пов’язаних з психологією, соціологією та соціальною роботою сучасного українського суспільства на етапі націєтворення, а саме – соціальні аспекти футбольних дербі Швейцарії, технологізація поширення оздоровчих практик в суспільстві, формування етнічної толерантності молоді, мотивація електоральних преференцій українських виборців, латентні протести і відтворення тіньової економіки, проблемне поле дослідження дисфункціональних явищ у суспільстві, етнополітична мобілізація, гендерна дискримінація в сучасному ринку праці, соціальність та вплив на тіло, артефактні форми громадської думки, психологічні основи професійної готовності, соціально-психологічні проблеми управління спеціалізованими навчальними закладами, розвиток саморегуляції емоцій у процесі професійної підготовки впровадження предметно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого типів програм викладання психології в середній школі, проблема психологічної освіти старшокласників як чинника їх професійного самовизначення, проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та інші.

У рамках конференції з доповідями виступили 60 доповідачів. Крім представників Класичного приватного університету в конференції взяли участь науковці з Криворізького технічного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені Г. Сковороди, Дніпропетровської державної фінансової академії, Керченського державного морського технологічного університету, Херсонського державного університету, Національної металургійної академії України, Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара та інших.

Конференція закінчилася неформальним обговоренням найбільш вдалих доповідей та прийняттям резолюцій, в яких учасники конференції звернулися до державних органів та органів місцевого самоврядування з практичними пропозиціями з приводу вирішення основних проблем сучасної України в сфері націєтворення.

Кафедра соціології та соціальної роботи,
кафедра практичної психології
Інституту журналістики і масової комунікації