Порядок та форма проведення фахового вступного випробування

Порядок та форма проведення фахового вступного випробування.

Порядок проведення фахового випробування для осіб при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця): фахові випробування проводяться у формі усного іспиту з дисциплін, знання з яких є базовими для здобуття ступеня бакалавра.

Відповіді вступників повинні бути оформлені на бланках аркушів усної відповіді на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії.

Інформація про результати фахового випробування оголошується вступникові в день її проведення.
Фахові атестаційні комісії, як функціональні підрозділи Приймальної комісії, створюються наказом ректора Класичного приватного університету для проведення конкурсних фахових випробувань на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня „бакалавр” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”.

Програми фахових випробувань для зазначеної категорії осіб розробляються фаховими атестаційними комісіями і відповідають вимогам до попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.