РЕЗОЛЮЦІЯ ХХІ Міжнародної конференції студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА», 18 квітня 2013 р.

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕЗОЛЮЦІЯ
ХХІ Міжнародної конференції студентів
і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА»,
18 квітня 2013 р.

За результатами обговорення доповідей учасників ХХІ Міжнародної конференції студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» визначено ряд найважливіших соціально-економічних, політичних і правових проблем розвитку України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблем отримали схвалення пропозиції доповідачів, які сформульовані у вигляді практичних рекомендацій:

Законодавчим та виконавчим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування:

– законодавчо врегулювати запровадження програмно-цільового планування соціальних заходів;
– реформувати систему пенсійного забезпечення з метою закріплення в межах національної системи пенсійного забезпечення населення кількох самостійних систем як обов'язкового, так і добровільного страхування;
– удосконалити міжбюджетні відносини, розширити бюджетні права органів місцевого самоврядування з метою вирішення питань фінансової самодостатності територіальних громад;
– забезпечити чітке розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
– звернути увагу на потреби фінансового сектору в процесі співробітництва країни з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, ЄБРР);
– врахувати сучасний рівень відкритості економік для гармонізації законодавчого врегулювання процесів транснаціоналізації в межах формування ефективної системи економічної безпеки;
– впровадити антикризові заходи в галузі промисловості України та посилити державну підтримку малого підприємництва;
– забезпечити формування стратегічно спрямованої політики держави в інноваційно-інвестиційній сфері;
– розробити концепцію стратегічного управління для формування засад перспективної довгострокової діяльності економічно вигідного підприємства;
– внести зміни до форм первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку відповідно до змісту Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України;
– активізувати роботу з повного переходу України на Міжнародні стандарти фінансової звітності;
– здійснити дослідження макроекономічного впливу процесу інноваційних перетворень у Європі на економічну інфраструктуру України;
– розробити комплекс заходів соціально-економічної підтримки молодих сімей, організувати допомогу молодим сім’ям як на державному рівні, так і з боку громадських організації та місцевих адміністрацій;
– створити державну підтримку науково-дослідних робіт, пов’язаних із науковим діагностуванням соціальних проблем та оцінюванням діючих соціальних напрямів допомоги.

Запорізькій обласній державній адміністрації та міськвиконкому м. Запоріжжя:

– розвивати молодіжні громадські організації як чинник соціальної активності та фактор покращення соціально-економічного стану молоді;
– сприяти використанню психологічних технологій у регіоні для вирішення освітніх проблем на основі науково розроблених критеріїв і методів;
– розвивати сучасну туристично-готельну інфраструктуру як основу туристичного бізнесу регіону.