V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму» 10-11 жовтня ІЗСТ КПУ

Інститут здоров'я, спорту і туризму Класичного приватного університету запрошує аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад, фахівців-практиків у галузі фізичного виховання, фізичної реабілітації, спорту, туризму та готельно-ресторанної справи взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму», яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року

Напрями роботи:
1. Фізичне виховання різних груп населення і спорт вищих досягнень.
2. Здоров'я людини та фізична реабілітація різних груп населення.
3. Туризм і готельно-ресторанна справа.

Докладніше можна прочитати у інформаційному листі конференції