Умови конкурсного відбору

При прийомі на навчання осіб на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (відповідно до додатку 4 до Правил прийому) використовується конкурсний бал, який обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу додатка до диплома бакалавра.

Прийом осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки здійснюється за результатами фахового випробування та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Конкурсний бал вступника обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу додатка до диплома бакалавра.