Умови конкурсного відбору


Конкурсний відбір та зарахування осіб,
які на основі повної загальної середньої освіти вступають
до Коледжу Класичного приватного університету для отримання
освітньо-кваліфікаційного  рівня «молодший спеціаліст»

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу Класичного приватного університету, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (див. додаток 5 до Правил прийому до Коледжу Класичного приватного університету). Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту  та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти  (див. додаток 5 до Правил прийому до Коледжу Класичного приватного університету).

Конкурсний відбір осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають
до Коледжу Класичного приватного університету
для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому. Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність (спеціалізацію) (див. додаток 5 до Правил прийому до Коледжу Класичного приватного університету). 
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу (див. додаток 5 до Правил прийому до Коледжу Класичного приватного університету).