Прийом іноземців та осіб без громадянства

Прийом іноземців та осіб без громадянства до
Класичного приватного університету

Згідно із Ліцензією Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636506 від 18.05.2015) Класичний приватний університет має право на фахову підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) в обсязі 50 місць на рік.

Освітньо-кваліфікаційні рівні, на які подають документи іноземці та особи без громадянства до Класичного приватного університету:

  • бакалавр 
  • спеціаліст
  • магістр.

По закінченню навчання за вибраним освітньо-кваліфікаційним рівнем іноземний студент має право на отримання диплому DI – інтернаціонального диплому, який видається на 2-х мовах (українській та англійській/французькій) і легалізується представником відділу МЗ та РІС у Міністерстві освіти і науки України або в Міністерстві закордонних справ України.

Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди. Навчальний процес за фаховою підготовкою іноземних студентів починається з 1-го вересня в академічних групах разом з українськими студентами. Іноземні студенти отримують студентський квиток встановленого зразка, мають всі права українських студентів у навчально-організаційній, соціокультурній та оздоровчій сферах студентського життя.

Вимоги до документів, які подаються іноземцями та особами без громадянства для зарахування на навчання в Класичному приватному університеті

При вступі до Класичного приватного університету іноземці пред’являють паспортний документ та надають такі документи:

- копію паспортного документу та його переклад на українську мову, завірений нотаріально;
- імміграційну картку іноземця;
- оригінал документу про попередню освіту з оцінками з навчальних дисциплін, легалізований в країні проживання у закордонному дипломатичному представництві України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами), та нотаріально завірену копію цього документу, а також переклад цього документу на українську мову, завірений нотаріально;
- оригінал Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення у ВНЗ України (у разі необхідності);
- медичний сертифікат про стан здоров’я та щеплення, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну, його копію, завірену нотаріально;
- копію документа про народження та переклад цього документу на українську мову, завірений нотаріально;
- документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
- заповнену анкету встановленого у Класичному приватному університеті зразка;
- страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
- міграційна страховка (обов’язкова всім іноземним громадянам, які вступають на денну форму навчання);
- 6 фотокарток розміром 60×40 мм;