Історія інституту

Наш девіз:

«Викладачі та студенти – єдина дружна родина».

„З вересня 2016 року інститут очолює доктор юридичних наук, професор Абакумова Юлія Вікторівна, яка до цього обіймала посаду заступника директора з навчально-методичної роботи інституту і приймала активну участь у його розбудові та становленні. 

На сьогодні Інститут права імені Володимира Сташиса – це чотири потужні кафедри: кафедра теорії, історії держави і права та міжнародного права; кафедра кримінального права; кафедра кримінального процесу та криміналістики; кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права, у складі яких працює шість докторів юридичних наук, професорів, три Заслужених юристи України, двадцять чотири кандидатів юридичних наук, доцентів. Науково-педагогічний колектив інституту постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність, на високому професійному рівні вирішує нагальні питання щодо вдосконалення підготовки кадрів з врахуванням вимог чинного законодавства і готовий вирішити будь-які проблеми.”

Історія Інституту права імені Володимира Сташиса (до 2007 року – юридичний факультет) розпочинається у 1992 році – одночасно із заснуванням Запорізького інституту державного та муніципального управління (зараз – Класичний приватний університет) – одного з перших в незалежній Україні вищого навчального закладу недержавної форми власності. 

Першим деканом юридичного факультету стає кандидат філософських наук, доцент Володимир Володимирович Глазунов, який очолює факультет протягом 1993-1994 років. У цей період, не зважаючи на нестачу викладачів, підручників, аудиторій, обладнання, відбувається становлення юридичного факультету, здобуття ним високого авторитету і визнання фахівців судових і правоохоронних органів, юридичних служб підприємств і організацій, адміністрації області, вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

У 1995-1996 роках юридичний факультетом керує кандидат юридичних наук, доцент Ігор Миколайович Грозовський. У цей час професорсько-викладацький склад поповнюється досвідченими науковцями, а також фахівцями, які мають великий досвід практичної роботи. Це професори Костянтин Георгійович Федоров, Лазар Якович Голембо, Володимир Андрійович Мисливий, доцент Володимир Васильович Білкун, старші викладачі Володимир Павлович Шпонька, Віктор Михайлович Слісаренко та багато інших.

Протягом 1997-2003 років на посаді декана юридичного факультету перебуває кандидат юридичних наук, доцент Сергій Петрович Мороз. У цей період суттєво покращується матеріально-технічне забезпечення (університет розміщується у новому навчальному корпусі), активізується робота кафедр, яких на факультеті утворюється п’ять: теорії та історії держави і права, кримінального права, цивільного права, адміністративного і господарського права, карного процесу і криміналістики.

Сучасний розвиток Інституту права імені Володимира Сташиса пов'язаний з ім’ям доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Тетяни Андріївни Денисової, яка очолює юридичний факультет у вересні 2003 року.
Тетяна Андріївна Денисова – всесвітньо відомий експерт з питань кримінології та кримінального права, вона є членом Кримінологічної асоціації України, Пенітенціарного товариства України, Санкт-Петербурзького кримінологічного клубу, Європейського конгресу кримінологів, Міжнародної правозахисної організації з боротьби з насильством над дітьми «ISPCAN», громадської організації «Ділові жінки України». Має більше 60 заохочень, у тому числі: медалі «За бездоганну службу» (1985, 1990, 1992 рр.), почесний знак «За відмінну службу у МВС» (1987 р.), почесні грамоти Міністра освіти і науки України (2002, 2007 рр.), відзнака Президента України «Заслужений юрист України» (2005 р.), є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, проте не обмежується у своїй науковій діяльності лише аспектами кримінології та кримінального права, плідно працює над розробкою та впровадженням в навчальний процес нових стандартів та технологій, інтегрованих форм навчання.

Завдяки організаторському таланту та наполегливому керівництву Т.А. Денисової здійснюється значне оновлення науково-педагогічного складу, посилюється кадровий потенціал (майже 100 % професорсько-викладацького складу мають наукові ступені кандидата або доктора наук), формуються сім кафедр (теорії та історії держави і права; конституційного, адміністративного та фінансового права; міжнародного права та правознавства; цивільного права та процесу; трудового, земельного та господарського права; кримінального права; кримінального процесу та криміналістики), у 2004 році відкривається нова спеціальність – «Міжнародне право», збільшується ліцензійний набір студентів, відкривається магістратура зі спеціальностей «Правознавство» та «Міжнародне право», розробляються й видаються низка підручників та навчальних посібників, створюються філіали у містах Чернігів, Кіровоград, Херсон, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ.

Суттєво активізується науково-дослідна робота, відкриваються аспірантура та докторантура зі спеціальностей 12.00.01 – Теорія та історія держав і права, історія політичних і правових вчень, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 12.00.08 – кримінальне права та кримінологія; кримінально-виконавче право, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, в університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із зазначених спеціальностей, на кафедрах постійно працюють науково-дослідні гуртки, представники яких приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, діє Юридичний клуб молодих вчених.

У цей період відбуваються й значні організаційні зміни. Так, у 2007 році юридичний факультет реорганізовано в Інститут права (наказ № 124 від 28.08.07) та названо на честь видатного вченого із світовим ім’ям – академіка Володимира Володимировича Сташиса (наказ № 177 від 23.11.07). А з 2008 року Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету розташовується у новому, окремому, сучасному начальному корпусі.

Презентація Інституту права ім. В.В. Сташиса Класичного приватного університету: