Гранти 2014 року Фонду Генріха Бьолля для навчання в Німеччині

Фонд Генріха Бьолля (Heinrich Boell Stiftung) повідомляє про прийом заявок для участі в конкурсі стипендій 2014 року.

Студенти бакалаврату і магістратури можуть подавати заявки на участь у конкурсі стипендій до початку навчання або протягом перших трьох семестрів. Аспіранти для участі в конкурсі повинні надати документи, які підтверджують факт зарахування в аспірантуру німецького вузу або вузу країни, що входить до складу ЄС. 

Перевагою в конкурсному відборі користуються:

  • студенти, які отримали першу вищу освіту, мігранти, 
  • ті, хто навчаються у вузах за прикладними спеціальностями ("Fachhochschulen") 
  • ті, хто навчаються за спеціальностями MINT (математика, інформатика, природничі та технічні науки), за спеціальностями, які мають відношення до охорони навколишнього середовища (дослідження клімату, відновлювані джерела енергії) 
  • ті, хто навчаються за спеціальністю "журналістика". 

Фокусною групою для стипендіальної програми фонду є іноземні спеціалісти, які навчаються або планують навчання в магістратурі або аспірантурі німецьких вузів, громадяни країн Центральної/Східної Європи, країн колишнього Радянського Союзу, країн Ближнього Сходу, держав із перехідною економікою. Іноземні спеціалісти, які беруть участь у конкурсі стипендій, повинні мати принаймні ступінь бакалавра і добре володіти німецькою мовою, оскільки співбесіда для стипендіатів проводиться німецькою мовою. 

Заявки на участь у конкурсі стипендій 2014 року приймаються до 1 березня 2014 року.

 

Додаткова інформація у відділі міжнародних зв’язків і роботи з іноземними студентами, каб. 219