Дисципліни за напрямом підготовки соціальна робота та соціологія
Практикум з соціології
Методологія та методи соціологічних досліджень
Методика соціальних досліджень
Сучасне українське суспільство
Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері
Практикум з соціальної роботи
Соціологія праці
Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі
Моніторинг соціальних процесів
Загальна соціологія
Історія та теорія соціології
Персонологія
Соціологія громадської думки
Персонологія
Прикладні методики соціальної роботи
Технологія соціальної роботи
Прикладні методики соціальної роботи
Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах
Практична психологія в системі соціальної роботи
Соціальна робота
Дефектологія
Соціальна реабілітація наркозалежних людей
Етносоціологія
Соціальне моделювання
Методика тренінгів у соціальній роботі
Технології консультування і посередництва
Соціальні та політичні конфлікти
Соціологія
Технологія соціальної роботи
Соціоінженерія
Соціологія
Теорія соціальної роботи
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Соціальна геронтологія
Соціологія праці
Соціалізація особистості
Соціальний патронаж
Соціологія освіти
Спеціалізовані служби у соціальній сфері
Соціальна робота
Вступ до спеціальності
Деонтологія
Історія соціальної роботи
Актуальні проблеми соціальної роботи
Соціологія масової комунікації
Опікунство і піклування
Самоорганізація особистості
Охорона праці в галузі
Соціальна політика в Україні
Економічні основи соціальної роботи
Основи охорони праці
Основи кадрового менеджменту
Соціологія ігор
Дозвіллєзнавство
Соціальне партнерство
Соціальна психологія
Вступ до спеціальності
Менеджмент соціальної роботи
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Соціологія та психологія управління
Соціологія масових комунікацій
Соціологія організаційної поведінки
Соціальне забезпечення населення
Теорія соціального управління
Соціологія
Соціальна робота у сфері зайнятості
Соціальна робота з сім'ями
Експертиза та оцінка практичної соціальної роботи
Сімейне консультування