Робота Міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання»

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», яка відбудеться 18-19 квітня 2014 року в Бердянському інституті державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м. Бердянськ Запорізької області). 

Під час конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

1. Теорія та історія держави і права, філософія права.

2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.

3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право.

4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне 

приватне право.