Відбувся захист випускних робіт студентів магістратури спеціальності „Адміністративний менеджмент”

В Інституті управління Класичного приватного університету відбулися захисти випускних робіт слухачів магістратури спеціальності 8.18010018 – „Адміністративний менеджмент”.

Державна екзаменаційна комісія відзначила високий теоретичний та практичний рівень підготовки випускників спеціальності. Новими керівними кадрами, які захистили свої роботи для здобуття ОКР „магістр”, кваліфікації „менеджер (управитель) з адміністративної діяльності”, поповнились підприємства, організації та установи міст, в яких навчалися групи: Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар. Однак, можливості працевлаштування випускників далеко не завершуються нашим регіоном.

 

 У своїх роботах слухачі магістратури ретельно досліджували різні аспекти управління персоналом підприємства, формування організаційної культури, стратегії розвитку підприємства тощо. Сподіваємось, що набуті знання стануть у нагоді випускникам при роботі на великих промислових підприємствах, державних установах, приватних підприємствах м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (кваліфікація – менеджер (управитель) з адміністративної діяльност) – це спеціальність, за якою здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „МАГІСТРна основі базової (ОКР „бакалавр”) або повної вищої освіти (ОКР „спеціаліст”, „магістр”) будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Це післядипломний ступінь бізнес-освіти із загального менеджменту і управління бізнесом, який має забезпечувати формування високопрофесійних менеджерів-практиків, особистісний розвиток студентів і кар’єрний ріст випускників та відповідати високим інтелектуальним і академічним стандартам.

Сферою професійної діяльності людей, які отримали кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності є управління організаціями і їх структурними підрозділами у різних галузях бізнесу, що передбачає прийняття самостійних рішень, вирішення управлінських  задач комплексного, між функціонального характеру на стратегічному та операційному рівнях управління.

 

 До реалізації програми підготовки магістрів залучаються науково-педагогічні працівники, що мають науковий ступінь доктора або кандидата наук та звання професора або доцента, які мають досвід викладання навчальних дисциплін за переліком у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації.

До проведення практичних занять також залучаються провідні фахівці підприємств, установ і організацій, які мають відповідний професійний та науковий досвід, а також аспіранти і докторанти відповідних кафедр, наукові дослідження яких відповідають тематиці дисципліни, яка викладається.

Навчальний процес організується таким чином, щоб викликати зацікавлення студентів та впевненість у своєму професійному виборі. Графік навчального процесу дає змогу поєднувати навчання за денною формою з роботою, оскільки аудиторні заняття відбуваються у вечірній час у робочі дні та у вихідні дні; державна атестація передбачає захист магістерської роботи. Термін навчання – 1 рік (денна та заочна форми навчання).

 

 

Підготовка фахівців орієнтована на створення високого потенціалу фундаментальної освіти і ґрунтовну підготовку для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у виробничій галузі, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних установах.

Додаткову інформацію Ви можете отримати на офіційному сайті КПУ: http://virtuni.education.zp.ua/

або за телефонами: (061)220-07-88 – Дирекція Інституту управління (061)764-14-94 – приймальна комісія

Інститут управління та кафедра адміністративного менеджменту та бізнес-адміністрування Інституту управління Класичного приватного університету бажає своїм випускникам подальших професійних успіхів та кар’єрного зростання!!!