Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права

Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету (КЦАФП) створена в серпні 2015 році наказом ректора університету від 31.08.2015 № 95 у зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі і є однією із провідних кафедр Інституту.
Створення відбулося на базі 3 кафедр, які функціонували з З 28 серпня 2007 року (наказ Гуманітарного університету „ЗІДМУ” № 124 від 28 серпня 2007 р.),  а саме: кафедри цивільного права і процесу; кафедри трудового, земельного та господарського права та кафедри  конституційного та адміністративного права.

  

Завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права

Воронова Ольга Василівна 

кандидат юридичних наук

доцент кафедри

Відомості про фахівця Наукові праці
 Воронова О.В.

Контакти:

Кімната: 508п.
Телефон: (061) 220-94-62;

внут. 2-34.
E-mail: olga231963@rambler.ru

Нині кафедра готує кваліфікованих спеціалістів у галузі цивільно-правових та адміністративно-правових дисциплін за напрямами:

 • Галузь знань: 08 "Право"
 • Спеціальність: 081 "Право"
 • Освітня програма: Право
 • Освітній ступінь:  бакалавр

 

 • Галузь знань: 08 "Право"
 • Спеціальність: 081 "Право"
 • Освітня програма: Право
 • Освітній ступінь: магістр

 

 • Галузь знань: 26 "Цивільна безпека"
 • Спеціальність: 262 "Правоохоронна діяльність"
 • Освітня програма: Правоохоронна діяльність
 • Освітній ступінь: магістр

Дисципліни кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права інституту права ім. В.Сташиса КПУ

 • Адміністративне право
 • Банківське право
 • Господарське законодавство
 • Господарське право
 • Господарсько-процесуальне право
 • Договірне право
 • Екологічне та природноресурсове право
 • Житлове право
 • Земельне право
 • Земельне та аграрне право
 • Земельно-правовий процес
 • Комерційне право
 • Нотаріат України
 • Організація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування
 • Основи підприємницької та юридичної діяльності
 • Основи римського приватного права
 • Підприємницьке право
 • Податкове право
 • Право (Адміністративне право)
 • Право (Адміністративне та підприємницьке право)
 • Право (Підприємницьке право)
 • Право (Трудове право)
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Правові основи соціальної роботи
 • Проблеми бюджетного права і процесу
 • Сімейне право
 • Сімейне та житлове право
 • Спадкування як підстава набуття права власності
 • Сучасні проблеми адміністративного права та судочинства в Україні 
 • Теоретико-правові проблеми цивільного права та цивільного судочинства
 • Теоретичні проблеми адміністративного судочинства
 • Теоретичні проблеми адміністративного судочинства
 • Трудове право
 • Трудове та підприємницьке право
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес
 • Цивільно-процесуальне провадження
Викладання дисциплін забезпечують на умовах сумісництва:
 • Д.ю.н., професор Покатаєва Ольга Вікторівна, перший проректор КПУ;
 • к.ю.н., професор Заставська Лариса Павлівна, завідувач аспірантури та докторантури КПУ;
 • к.ю.н., Крилова Олена Вікторівна, суддя апеляційного суду Запорізької області;