Кафедра теорії, історії держави і права та міжнародного права
  

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права та міжнародного права

Пальченкова Вікторія Михайлівна

доктор юридичних наук, професор

Відомості про фахівця Наукові праці Пальченкова В.М.

Контакти:


Перелік напрямів/спеціальностей освітньої діяльності, що забезпечує кафедра за всіма рівнями:

Перший (бакалаврський рівень)
Галузь знань 08 – Право

Спеціальність 081 - Право

 • Державне право зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія пенітенціарної системи України
 • Історія політичних і правових учень
 • Конституційне право України
 • Римське право
 • Соціологія права
 • Теорія держави та права
 • Юридична деонтологія
 • Історія держави і права України
 • Юридична деонтологія

Другий (магістерський) рівень
Галузь знань 08 – Право

Спеціальність 081 – Право    

 • Історія законодавчої політики Української держави
 • Методика юридичних досліджень
 • Методологія сучасного правознавства
 • Проблема тлумачення правових норм
 • Проблеми філософії права

Перший (бакалаврський) рівень
Галузь знань 29 – Міжнародні відносини

Спеціальність 293 - Міжнародне право

 • Дипломатична та консульська служба
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Зовнішня політика України
 • Історія міжнародного права
 • Матеріальне право Євросоюзу
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право (основні теорії)
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародні організації
 • Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини
 • Перекладацька практика
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне цивільне право
 • Порівняльний цивільний процес
 • Правничі системи сучасності
 • Право Європейського Союзу
 • Право міжнародних договорів
 • Право міжнародних організацій
 • Судові системи і порівняльне судове право
 • Теорія міжнародних відносин
 • Історія Української держави і права
 • Історія політичних і правових вчень
 • Теорія держави і права

Посади, які може обіймати фахівець:

 помічник юрисконсульта, помічник адвоката, помічник судді, помічник нотаріуса, секретар суду, судовий виконавець, референт.

 Бази практики:

 районні суди м. Запоріжжя, юридичні відділи промислових підприємств м. Запоріжжя, податкові адміністрації, Управління юстиції запорізької області.

Науково дослідна тема кафедри (НДР/ДКР):

 Актуальні проблеми історії, теорії та філософії держави і права.

Третій (освітньо-науковий) рівень
Галузь знань 08 – Право

Спеціальність 081 – Право 

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії (кандидат юридичних наук)

Науковий рівень
Галузь знань 08 – Право

Спеціальність 081- Право

Ступінь вищої освіти: Доктор наук (доктор юридичних наук)