В Класичному приватному університеті пройшов науково-практичний круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умова проведення конституційної реформи»

23 жовтня 2015 року Класичний приватний університет разом із Вищим адміністративним судом України, Запорізьким окружним адміністративним судом, Апеляційним судом Запорізької області, прокуратурою м. Запоріжжя, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара з нагоди 10-річчя процесуальної діяльності адміністративних судів провів науково-практичний круглий стіл «РОЛЬ І МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ».

 

На круглому столі обговорювалися питання проблемних аспектів діяльності адміністративних судів, проект Закону України про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя, гласність і відкритість судового процесу як запорука здійснення ефективного судочинства, окремі теоретичні та практичні питання сплати судового збору в адміністративному судочинстві, дотримання принципів незалежності адміністративного суду при формуванні єдиної судової практики, застосування принципу верховенства права при здійсненні процедури очищення влади (люстрації), правовий статус судді в контексті внесення змін до Конституції України, особливості застосування державного примусу в адміністративному судочинстві, про складові незалежної адміністративної юстиції, деякі особливості проведення мирних зібрань тощо.

У круглому столі взяли участь:

1. Смокович Михайло Іванович – заступник Голови Вищого адміністративного суду України, член Конституційної комісії, к.ю.н.;
2. Прудивус Олег Васильович – Голова Запорізького окружного адміністративного суду, к.ю.н., доцент;
3. Городовенко Віктор Валентинович - голова Апеляційного суду Запорізької області, д.ю.н.;
4. Мазурик Роман Володимирович - перший заступник прокурора м. Запоріжжя, к.ю.н.

Модератором круглого столу був проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, д.ю.н., професор Монаєнко Антон Олексійович.

У роботі круглого столу взили участь судді Запорізького окружного адміністративного суду:
1. Горобцова Ярослава Володимирівна. ;
2. Прасов Олександр Олександрович;
3. Семененко Марина Олександрівна;
4. Артоуз Олеся Олександрівна;
5. Дуляницька Світлана Мефодіївна;
6. Конишева Олена Василівна;
7. Сацький Роман Вікторович;
8. Сіпака Андрій Васильович;
9. Шара Інна В’ячеславівна.

Науковці:
1. Покатаєва Ольга Вікторівна – д.ю.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету;
2. Настюк Василь Якович – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
3. Писаренко Надія Борисівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
4. Киян Володимир Якович – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету;
5. Дащенко Олена Вікторівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету;
6. Коваленко Олена Валеріївна – д.е.н., професор, судовий експерт;
7. Лук’янець Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
8. Плотнікова Марія Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Українська академія банківської справи, м. Суми
9. Фесенко Ольга Анатоліївна – аспірант Класичного приватного університету