Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів»

11 листопада 2015 року Інститутом економіки Класичного приватного університету була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів»

 

 

 

Учасники якої обговорювали актуальні теоретичні й практичні аспекти, пов`язані з соціально-економічними проблемами розвитку України та регіонів в сучасних умовах трансформації вітчизняної економіки:
1. Трансформаційні процеси міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.
2. Моделювання соціально-економічних процесів в умовах трансформації.
3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств та організацій України.
4. Проблеми трансформації мікро- та макроекономічних процесів національної економіки.
5. Фінансовий механізм розвитку підприємств та фінансово-кредитних установ.
6. Економічна ефективність діяльності підприємств в процесі модернізації економіки.
7. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
8.  Податкові інструменти соціально-економічного розвитку України.

У відкритті пленарного засідання конференції взяли участь:
Покатаєва Ольга Вікторівна - д.е.н., д.ю.н., проф., перший проректор Класичного приватного університету,
Семенов Андрій Григорович - д.е.н., проф., директор Інституту економіки Класичного приватного університету,
Паршина Олена Анатоліївна - д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки промисловості та управління виробництвом ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,
Шмиголь Надія Миколаївна - д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту Запорізького національного університету,
Болдуєва Оксана Валеріївна - д.е.н., доц., професор кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету,
Грозний Ігор Сергійович - д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Європейського університету,
Давидкова Наталія Миколаївна - к.е.н., керуюча відділенням ПАТ АКБ «Індустріалбанк»,
Лепьохін Олександр Васильович - к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансово-економічною безпекою і проектами Запорізького національного університету,
Вайтанік Олександр Костянтинович - начальник інформаційного центру КП «Водоканал»,
Бирський Віталій Валерійович - докторант Класичного приватного університету.