Увага фахівців у галузі права!

Корисна інформація для науковців, докторантів та аспірантів!
Круглий стіл, присвячений 67-й річниці прийняття загальної декларації прав людини, буде проведено 10 грудня 2015 року в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

Теми для обговорення:
1. Історія прийняття та характеристика Загальної декларації прав людини.
2. Дотримання прав людини: глобальні та регіональні проблеми.
3.Сучасні проблеми імплементації міжнародних договорів у сфері прав людини.
4. Міжнародний досвід реалізації прав людини.
5. Вплив Загальної декларації прав людини на подальший розвиток міжнародного права.

Круглий стіл проводиться за дистанційною формою. Мови круглого столу: українська, російська.
За підсумками круглого столу планується видання збірника матеріалів.

Заявку та тези доповіді (не більше п’яти сторінок) надсилайте на електронну адресу:
ktidpmp@mail.ru
Детальна інформація у прикріпленому файлі.