Перелік спеціальностей Коледжу Класичного приватного університету для вступу на базі 9 класів на денну ф.н. на І курс
Коледж Класичного приватного університету 
Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”  
для вступу на І курс денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти
Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
Термін навчання
(роки)
(на базі 9 кл.)
денна ф.н.
 
01
Освіта
014
Середня освіта
Фізичне виховання 
3 р.
01
Освіта
017
Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт 
3 р.
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн
Дизайн
4 р.
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Економіка підприємства
3 р.
06
Журналістика
061
Журналістика
Видавнича справа та редагування
4 р.
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
Бухгалтерський облік
3 р.
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
3 р.
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
Організація виробництва 
3 р. 5 м.
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
 Маркетинг 
3 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Товарознавство та комерційна діяльність
3 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Організація обслуговування населення
3 р. 5 м.
08
Право
081
Право
 Право
4 р.
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
4 р.
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології
Виробництво харчової продукції
3 р. 5 м.
18
Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія
Дизайн друкованої продукції
4 р.
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
4 р.
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
Соціальна педагогіка
3 р.
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
Соціальна робота
3 р.
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
3 р. 5 м.
242
Сфера обслуговування
242
Туризм
Туризм
3 р. 5 м.