Перелік спеціальностей Коледжу Класичного приватного університету для вступу на базі 9 класів на денну ф.н. на І курс
Коледж Класичного приватного університету 
Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”  
для вступу на І курс денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти
Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
Термін навчання
(роки)
(на базі 9 кл.)
денна ф.н.
 
01
Освіта
014
Середня освіта Фізичне виховання 
3 р.
01
Освіта
017
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 
3 р.
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн Дизайн
4 р.
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка Економіка підприємства
3 р.
06
Журналістика
061
Журналістика Видавнича справа та редагування
4 р.
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування Бухгалтерський облік
3 р.
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
3 р.
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент Організація виробництва 
3 р. 5 м.
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг  Маркетинг 
3 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Товарознавство та комерційна діяльність
3 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Організація обслуговування населення
3 р. 5 м.
08
Право
081
Право  Право
4 р.
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
4 р.
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології Виробництво харчової продукції
3 р. 5 м.
18
Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія Дизайн друкованої продукції
4 р.
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
4 р.
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота Соціальна педагогіка
3 р.
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота Соціальна робота
3 р.
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
3 р. 5 м.
242
Сфера обслуговування
242
Туризм Туризм
3 р. 5 м.