10 березня 2016 р. відбувся Круглий стіл «Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина»

10 березня 2016 р. в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету відбувся Круглий стіл «Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина». В його роботі взяли участь науковці – фахівці в галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права – з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Полтави, Миколаєва, Чернігова, Запоріжжя.

 

 

 

Вчені представили такі потужні наукові та навчальні установи України як:  

- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 
- Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (м. Харків); 
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
- Академія прокуратури України (м. Київ); 
- Харківський національний університет внутрішніх справ; 
- Одеський державний університет внутрішніх справ; 
- Національна академія внутрішніх справ (м. Київ); 
- Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг); 
- Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; 
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; 
- Національний гірничий університет;
- Чорноморський державний університет ім. Петра Могили; 
- Центр досліджень правоохоронної діяльності. 

В ході проведення круглого столу з науковими доповідями виступили:

Денисова Тетяна Андріївна, д.ю.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету. 

 
Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
Навроцький Вячеслав Олександрович, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
 
Джужа Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник відділу організації НДР НАВС.
Емельянов Вячеслав Павлович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.
 
Колб Олександр Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінології Національної академії внутрішніх справ.
Бабенко Андрій Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ.
 
 

Також в роботі круглого столу прийняли участь:

 • Хряпінський Петро Васильович, д.ю.н., професор,професор кафедри кримінального права та кримінології ДВНЗ "Національний гірничий університет;
 • Сердюк Павло Павлович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії прокуратури України;
 • Білоконев Вячеслав Миколайович, кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Запорізької області;
 • Стоматов Едуард Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя;
 • Мартиненко Олег Анатолійович, д.ю.н., професор, директор Центру досліджень правоохоронної діяльності;
 • Блага Алла Борисівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
 • Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доцент, докторант кафедри кримінального права Класичного приватного університету;
 • Пономаренко Юрій Анатолійович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Харитонова Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Шаблистий Володимир Вікторович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 3 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Назимко Єгор Сергійович, к.ю.н., доцент, начальник відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Рябчинська Олена Павлівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Денисов Сергій Федорович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Леоненко Тетяна Євгенівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Горох Олексій Петрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • Сергатий Микола Олександрович, к.ю.н., доцент, заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Босак Катерина Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

Головною метою круглого столу було сприяння збереженню та примноженню традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку; забезпечення доступності для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів до інформації про реалізацію правової реформи у світі та Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язку теорії і практики, обговорення проблем гармонізації національного законодавства з законодавством Європейського Союзу, обговорення практичних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. Важливим завданням було також сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширення наукових зв’язків колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.