8 квітня 2016 р. відбулася ХХІV Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

8 квітня 2016 р. відбулася ХХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, що вже стала невід'ємною частиною весняних заходів Класичного приватного університету.
Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

 

У роботі конференції прийняли участь студенти, аспіранти та молоді науковці Класичного приватного університету, Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Харківської гуманітарно-педагогічної академії Харківської обласної ради, Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь), Запорізької державної інженерної академії, Запорізького національного технічного університету, Запорізького національного університету, Запорізького державного медичного університету, Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, Комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління КПУ», КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж», Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія», Запорізької загальноосвітньої школи № 65.

Також активну участь у роботі конференції прийняли учасники із зарубіжних ВНЗ, а саме: Карагандинського державного медичного університету (Республіка Казахстан), Карагандинської академії «Болашак» (Республіка Казахстан), Казахського гуманітарно-юридичного університету (Республіка Казахстан), Білоруської державної сільськогосподарської академії, Гуманітарної академії ім. А. Ґєйштора в Пултуськ (Польща), Академії наук туризму Грузії.
Загалом у XXІV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” прийняло участь близько 650 осіб.

Модератором конференції виступив проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Монаєнко Антон Олексійович.
Роботу конференції урочисто відкрила Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

 • Віндюк Павло Андрійович, к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та здоров'я людини Класичного приватного університету. Шляхи підвищення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи підлітків з церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації.
 • Протоієрей Радіслав Власенко. Етапи духовного життя.
 • Ашурбеков Аскад Аскадович, аспірант Класичного приватного університету. Особливості політичної ментальності південно-східного регіону України.
 • Трегуб Світлана Євгенівна, аспірант Класичного приватного університету. Самоосвіта як невід’ємна складова професіоналізму майбутніх медичних працівників.

 • Кравець Олена Валеріївна, аспірант Класичного приватного університету. Дослідження розвитку малих підприємств України.
 • Сорочишина Наталя Анатоліївна, аспірант Класичного приватного університету. Роль комерціалізації інновацій в державному маркетингу інноваційної діяльності 

 • Нестеренко Юлія Володимирівна, слухач магістратури Класичного приватного університету. Особливості аналізу фінансового стану підприємств України в кризових умовах господарювання
 • Букацелі Світлана Ігорівна, слухач магістратури Класичного приватного університету. Перспективи розвитку контрактної форми трудового договору

 • Тищенко Роман Вікторович, аспірант Класичного приватного університету. Інститут покарання в політичній та правовій думці Стародавнього Китаю.
 • Андрєєва Ольга Ігорівна, аспірант Класичного приватного університету. Обґрунтування дефініцій інституціоналізму в контексті еволюції економічної теорії.

У межах конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами:

 • економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання;
 • управління сучасними системами й інформаційними технологіями та їх адміністрування;
 • актуальні проблеми суспільного розвитку в гуманітарній, духовній та педагогічній сферах;
 • сучасні дослідження правознавчих проблем;
 • філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи;
 • соціальні комунікації в глобальному світі;
 • проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, здоров’я людини, спорту та туризму.

Позитивним у роботі конференції є:

 • конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
 • проведення конференції стало традиційним щорічним заходом;
 • щорічно зростає кількість учасників, секцій, ВНЗ, які долучаються до участі у конференції, розширюється коло питань для обговорення;
 • учасниками конференції є не лише старшокурсники, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів, магістри та аспіранти ВНЗ України, а також Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Грузії;
 • підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення;
 • всі доповіді викликають активну дискусію серед студентів.

Отже, актуальним завданням науки та вищої освіти України є визначення конкретних шляхів для подальшого розвитку, які відповідають сучасним національним інтересам і європейським стандартам.