Запрошуємо науковців, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у роботі круглого столу

Запрошуємо науковців, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у роботі круглого столу «Інформаційне та науково-методичне забезпечення досудового розслідування й судового провадження», який відбудеться 21 квітня 2016 року о 9-00 в Класичному приватному університеті за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, к. 124.

 

 

 

Мета проведення круглого столу:

- сприяння збереженню та примноженню традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку;
- забезпечення доступності для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів до інформації про реалізацію правової реформи у світі та Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем кримінального процесуального права та криміналістики; 
- сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширення уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Питання для обговорення на круглому столі:

  • Законодавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні;
  • Інформаційне забезпечення досудового розслідування та судового провадження;
  • Науково-методичне забезпечення досудового розслідування та судового провадження.