Положення про вчену раду вищого навчального закладу