Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

  

Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
01
Освіта
014
Середня освіта Фізичне виховання 
01
Освіта
017
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн Дизайн
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка Економіка підприємства
06
Журналістика
061
Журналістика Видавнича справа та редагування
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування Бухгалтерський облік
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент Організація виробництва 
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг  Маркетинг 
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Товарознавство та комерційна діяльність
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Організація обслуговування населення
08
Право
081
Право
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології Виробництво харчової продукції
18
Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія Дизайн друкованої продукції
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота Соціальна педагогіка
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота Соціальна робота
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242
Сфера обслуговування
242
Туризм Туризм