Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти
Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
01
Освіта
014
Середня освіта
01
Освіта
017
Фізична культура і спорт
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
06
Журналістика
061
Журналістика
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
08
Право
081
Право
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології
Виробництво харчової продукції
18
Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія
Дизайн друкованої продукції
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа
242
Сфера обслуговування
242
Туризм