ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кафедра фінансів та моделювання економічних систем – доцент (1 посада);. Кафедра економіки підприємства – професор (1 посада); Кафедра кримінального процесу та криміналістики – доцент (1 посада); Кафедра фізичного виховання – старший викладач (1 посада), Кафедра економічної теорії, національної та прикладної економіки – викладач (1 посада) Кафедра журналістики і соціальних комунікацій – старший викладач (1 посада) Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності – старший викладач (1 посада) Кафедра фізичної реабілітації та здоров’я людини - доцент (1 посада) Кафедра теорії і практики перекладу, завідувач кафедри, професор – (1 посада) Кафедра економіки підприємства, завідувач кафедри, професор - (1 посада) Кафедра обліку та оподаткування, завідувач кафедри, доцент - (1 посада) Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права, завідувач кафедри, доцент - (1 посада)

Термін подання заяв та документів – до 02.07.2016 р.

До заяви  необхідно додати такі документи (для науково-педагогічних працівників університету):

1. Про підвищення кваліфікації протягом останніх 5-ти років (завірена копія).
2. Список наукових праць з часу останнього обрання на посаду (завірений власноруч).
3. Звіт за попередній період.

Документи подавати до відділу управління персоналом.
Докладна інформація: за тел. (061) 701-90-05; на сайті: www. zhu.edu.ua