Співробітники кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса прийняли участь в роботі Загальних зборів Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

12 жовтня 2016 року під час роботи міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» в Національному юридичному університет імені Ярослава Мудрого відбулися Загальні збори Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», на яких Запорізький осередок цієї організації представляли професор кафедри кримінального права д.ю.н., професор Денисова Т.А. (голова місцевого осередку), завідувач кафедри кримінального права д.ю.н., професор Рябчинська О.П. (заступник голови місцевого осередку) та к.ю.н., доцент кафедри Босак К.С. (секретар місцевого осередку). Голова місцевого осередку Денисова Т.А. звітувала про роботу осередку в 2016 році, яка була визнана задовільною.

Голова місцевого осередку Денисова Т.А. була обрана членом Президії ГО «Всеукраїнська асоціації кримінального права».
Також співробітники кафедри прийняли участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування», яка проводилась Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».
Перший день роботи – 12 жовтня. Відкрив захід голова оргкомітету, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор В.Я. Тацій, який наголосив, що в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства і підвищення його значення в усіх політичних і соціальних процесах, важливим є критична оцінка здатності сучасної науки кримінального права і кримінального законодавства своєчасно відповідати на запити суспільства і належним чином забезпечувати впровадження і охорону його інтересів.  В.Я.Тацій також визначив напрями наукової дискусії і висловив сподівання, що завдання, поставлені перед учасниками конференції, будуть вирішені, а також побажав усім присутнім подальших творчих успіхів.

 
 
На пленарному засіданні виступили доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І. Шакун із доповіддю «Соціальна роль кримінального права», Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю.В. Баулін – «Принцип справедливості кримінального закону у правових позиціях Конституційного Суду України»; заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С.І. Кравченко – «Зміст термінопоняття «завідомо невинний», яке вживається у ст. 372 КК України як ознака потерпілого»; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» М.І. Панов – «Функціональний підхід у дослідженнях кримінального права»; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» Н.О. Гуторова – «Реалізація соціальної функції кримінального права шляхом встановлення і призначення покарання» та ін.
 
Учасники заходу взяли участь в обговоренні дискусійних теоретичних та практичних питань за низкою напрямів, зокрема: соціальне призначення кримінального права в умовах розбудови громадянського суспільства, співвідношення соціальної функції кримінального права з іншими його функціями, вплив кримінального права на суспільні процеси при реалізації євроінтеграційного курсу, проблеми наукового супроводження соціальної функції кримінального права, її забезпечення в законотворенні та у правозастосовній діяльності, прояв соціальної функції кримінального права у взаємозв’язку з іншими дисциплінами кримінально-правового циклу, роль кримінології у реалізації запобіжної функції кримінального права, актуальні питання криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь та ін. У роботі конференції взяли участь понад 200 учених Білорусі, Киргизії, Молдови, Німеччини, Польщі, Узбекистану та провідних навчальних та науково-дослідних закладів України.
13 жовтня відбулися засідання тематичних секцій: соціальна функція кримінального права: загальнотеоретичні питання;  роль законодавства про кримінальну відповідальність у забезпеченні соціальних інтересів суспільства;  захист соціальних інтересів суспільства шляхом активізації боротьби з корупцією;  місце кримінології та інших наук кримінально-правового циклу у процесі забезпечення соціальних інтересів суспільства; розробка питань забезпечення та реалізації соціальної функції кримінального права у працях молодих вчених.