7 квітня 2017 р. відбулася ХХV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

7 квітня 2017 р. відбулася ХХV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, що вже стала невід'ємною частиною весняних заходів Класичного приватного університету. Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

 

У роботі конференції прийняли участь студенти, аспіранти та молоді науковці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ), Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донбаського державного технічного університету (м. Лисичанськ), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Класичного приватного університету, Запорізької державної інженерної академії, Запорізького національного університету, Запорізького державного медичного університету, Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління КПУ», КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж», Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія», Запорізького ліцею «Логос», Запорізької гімназії № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови, Гімназії № 45 Запорізької міської ради, Запорізької загальноосвітньої школи № 65, Балабинського НВК «Престиж».

Також активну участь у роботі конференції прийняли учасники із зарубіжних ВНЗ, а саме: ПЗ «Академія «Болашак» (м. Караганда, Республіка Казахстан), АТ «Фінансова академія», (м. Астана, Республіка Казахстан), Гуманітарної академії ім. А. Ґєйштора (м. Пултуськ, Польща), Академії наук туризму Грузії (м. Кутаїсі, Грузія).
Загалом у XXІV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” прийняло участь близько 750 осіб.
Роботу конференції урочисто відкрила Вітковська Наталія Володимирівна, заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
З вітальним словом до учасників конференції та доповіддю щодо розвитку науково-дослідної діяльності Класичного приватного університету виступила д.е.н., д.ю.н., професор Покатаєва Ольга Вікторівна, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Класичного приватного університету.
Також з вітальним словом до учасників конференції та висвітленням можливостей міжнародної діяльності студентів Класичного приватного університету виступила к.е.н., доцент Трохимець Олена Іванівна, начальник відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету.

Про можливості проходження студентами стажування на провідних німецьких підприємствах, які представляють ключові галузі економіки доповів почесний гість Класичного приватного університету – Гончарук Андрій Георгійович, координатор програм стажування в Німеччині для України Європейського офісу Торгово-промислової палати України.
Модератором конференції виступила заступник начальника відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету, к.держ.упр., доцент Гревцева Євгенія Олександрівна

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

 • Чепець Ольга Сергіївна, аспірант Класичного приватного університету (Реєстрація права власності на нерухоме майно на ім’я спадкодавця: історичний аспект).
 • Гребенча Артем Анатолійович, студент Класичного приватного університету (Алгоритм реєстрації фізичних осіб для отримання інформації з державного реєстру речових прав).
 • Кравець Олена Валеріївна, аспірант Класичного приватного університету (Доцільність диференціального податкового регулювання малого підприємництва в Україні).
 • Сороколіт Ірина Вікторівна, слухач магістратури Класичного приватного університету (Механізми реалізації державної політики зайнятості населення в Запорізькій області).
 • Жадленко Ірина Олександрівна, аспірант Класичного приватного університету (Проблема формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів).
 • Шаповалова Ірина Володимирівна, к. пед. н., доцент кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини Класичного приватного університету (Вплив засобів фізичної реабілітації на дітей з раннім дитячим аутизмом та з розладами спектру аутизму). 
 • Грицай Олександр Іванович, слухач магістратури Класичного приватного університету (Патріотичне виховання у спеціалізованих класах з українського національного бойового мистецтва “Спас” на базі ЗВНК “Запорізька Січ”).
 • Кліщ Алла Вікторівна, ст. викладач кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій Класичного приватного університету (Ідеологічні платформи публіцистики Романа Рахманного як інструмент національного відродження України).
 • Кремпова Лариса Олександрівна, ст. викладач кафедри видавничої справи, редагування та української філології Класичного приватного університету (Стан словникових видань у соціально-комунікативному просторі України).
 • Малафай Юлія Володимирівна, викладач кафедри англійської філології та зарубіжної літератури Класичного приватного університету (“Ромео і Джульєтта” як постмодерністський проект Ю. Андруховича).
 • Кисіленко Юлія Андріївна, слухач магістратури Класичного приватного університету (Лінгвальні засоби адаптації англіцизмів у іспаномовному медіа-просторі).
 • Скрипак Карина Анатоліївна, студент Класичного приватного університету (Загальна характеристика злочинів та покарань у державах мусульманської правової сім’ї).
 
За цікаві доповіді всі учасники пленарного засідання були нагороджені почесними грамотами
 
У межах конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами:
 • економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання;
 • управління сучасними системами й інформаційними технологіями та їх адміністрування;
 • актуальні проблеми суспільного розвитку в гуманітарній, духовній та педагогічній сферах;
 • сучасні дослідження правознавчих проблем;
 • філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи;
 • соціальні комунікації в глобальному світі;
 • проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, здоров’я людини, спорту та туризму.
Позитивним у роботі конференції є:
 • конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
 • проведення конференції стало традиційним щорічним заходом; 
 • щорічно зростає кількість учасників, секцій, ВНЗ, які долучаються до участі у конференції, розширюється коло питань для обговорення;
 • учасниками конференції є не лише старшокурсники, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів, магістри та аспіранти ВНЗ України, а також Республіки Казахстан, Грузії та Польщі;
 • підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення; 
 • всі доповіді викликають активну дискусію серед студентів.