наказ Ректора Класичного приватного університету

 №73 від 12 травня 2017 р. 

НАКАЗ

Про організаційні заходи щодо
виконання Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 301 від 26.04.2017 року „Про організацію 
проведення атестації осіб, які претендують 
на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою” 

Відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року: 

1. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:
- голова комісії – Пономаренко Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри видавничої справи, редагування та української філології;
- члени комісії:
Дяченко Марія Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу;
Трофімук Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи, редагування та української філології;
Белькова Світлана Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри видавничої справи, редагування та української філології;
- секретар – Кремпова Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри видавничої справи, редагування та української філології.
2. Порядок реєстрації осіб для проходження атестації (Додаток 1).
3. Графік атестаційних сесій (Додаток 2).
4. Доручити завідувачу кафедри видавничої справи, редагування та української філології д.соц.ком, проф. Пономаренко Л.Г. розробити та затвердити навчально-методичною радою університету тестові завдання, теми та сценарії для проведення атестації.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор 
Класичного приватного університету
В.М. Огаренко